Rozdíly v měření bytových ploch

Pokud se přestáváte orientovat v pojmech plocha podlahová, užitná, užitková a obytná, pak vám v následujícím článku vysvětlím jejich rozdíly a význam. Ne vždy se v inzerci prodejů nemovitostí dozvíte přesné informace a možná už jste zjistili, že vzorec výpočtu metrů v jejich názvu se velmi často liší, a to většinou tak, aby nabídl co nejvyšší číslo. Pojďme si to ukázat v následujícím textu a obrázcích.

Co znamená plocha Podlahová, Užitná, Užitková, Obytná

PODLAHOVÁ PLOCHA

Tato plocha se v inzerci používá nejčastěji. Dle NOZ §1222 a příslušného prováděcího předpisu tvoří podlahovou plochu bytu v jednotce půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Do podlahové plochy se také započítává prostor zastavěný zabudovanými předměty, jako vestavěné skříně, vana a další. Jedná se tedy o plochu ohraničenou obvodovými zdmi bytu, bez ohledu na to, zda zbouráte, nebo naopak přistavíte nějakou vnitřní nenosnou příčku. Do podlahové plochy se započítává také plocha sklepa, pokud se nejedná o sklepní kóji. Naopak plocha balkonu, či lodžie se nezapočítává, a to ani v případě, kdy je přístupná pouze z konkrétního bytu, ke kterému má vlastník výlučné užívací právo. Do podlahové plochy v podkroví se nezapočítává celá plocha podlahy, ale pouze část se světlou výškou stropu 2,3m, kdy tato výška musí být dodržena nejméně nad polovinou podlahové plochy v místnosti, přičemž výška roviny pro započítání plochy do podlahové plochy je 1,2m dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. V případě mezonetového bytu se do součtu podlahové plochy započítává pouze dolní schodištní prostor.

UŽITNÁ PLOCHA

Jedná se o plochu, která je skutečně využívána, tedy součty výměr jednotlivých místností. Na rozdíl od podlahové plochy nejsou započítávány příčky. Naopak jsou započítávány vestavěné předměty jako vestavěné skříně, vany atd., obdobně jako u podlahové plochy. Plocha balkonů, lodžií a sklepů se do užitné plochy nezapočítávají. Dejte si ale pozor na slovíčko CELKOVÁ. V případě pojmu Celková užitná plocha se  plochy balkonů, lodžií a sklepů započítávají, pokud jsou ve výlučném vlastnictví majitele.

OBYTNÁ PLOCHA

Tento pojem vymezuje pouze vnitřní výměry obytných místností, tzn. místnosti, které splňují podmínky přímého osvětlení a větrání, o nejmenší podlahové ploše 8m2 a které lze přímo, nebo dostatečně nepřímo vytápět a jsou určeny k celoročnímu bydlení. Nepatří sem tedy např. menší kuchyně bez oken, koupelny, chodby, schodiště a obdobné prostory.

UŽITKOVÁ PLOCHA

V dnešní době zastaralý pojem, který se již nepoužívá. Předpis, který plochu definoval, byl zrušen 31.12.2010.Pokud na něj narazíte, raději si ověřte, co vše je do plochy zahrnováno.

ZAPOČITATELNÁ PLOCHA

Započitatelná podlahová plocha je dána součtem podlahových ploch ústředně vytápěných místností a odpovídajícího podílu podlahových ploch nevytápěných místností, které s ústředně vytápěnými místnostmi sousedí. Uplatňuje se  pro výpočet nákladů na vytápění.

Sami vidíte, jak snadno může dojít k nedorozumění a nepřesnostem, které mohou výrazně ovlivnit a zkreslit cenu za metr čtvereční. Vzájemná porovnávání bytů na základě tohoto parametru je pak zavádějící. Doporučuji se zaměřit na text v inzerci a pokud ani zde nenaleznete přesné informace, vyžádejte si informace, nebo  výkres půdorysu nemovitosti u prodávajícího.

Sdílejte tento příspěvek

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart