PENB – zákonná povinnost, bez které se neobejdete

Smyslem této povinnosti je seznámit kupujícího, případně nájemce s tím, jaké náklady vynaloží v souvislosti se spotřebou energií při užívání budovy, či bytu. Vzhledem ke zvýšeným cenám energií a nejistému vývoji cen je zvláště v dnešní době tato otázka aktuální a o to více zajímá především kupce. Není neobvyklé, že klasifikační třída je jedním z filtrů při vyhledávání nemovitosti na inzertních serverech a je škoda pro prodávající, kteří vlastní nemovitost energeticky úspornou, tuto přednost nezviditelnit. Pokud PENB není zpracován, je automaticky uváděna třída G – mimořádně nehospodárná.

Zde přikládám odkaz na znění zákona, který tuto povinnost upravuje. Jedná se o § 7a Zákona č. 406/2000 Sb. Zákona o hospodaření energií a vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

VYPRACOVÁNÍ  PENB

PENB vypracovává energetický specialista s oprávněním, jejichž seznam naleznete např. na této webové stránce https://www.mpo-enex.cz/experti/. Průkaz je platný deset let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově. Cena PENB se odvíjí od velikosti budovy a v průměru bývá od 3 do 7 tisíc korun.

PŘEDLOŽENÍ  PENB

PENB je nutné předložit možnému kupujícímu nebo nájemci ještě před uzavřením smluv. Tuto povinnost mají vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků nevzniklo, správce. Vlastní předání průkazu, nebo jeho kopie lze předat nejpozději při podpisu kupní, nebo nájemní smlouvy.

Vlastníci bytové jednotky jsou povinni PENB pouze předložit, nikoliv zajistit jeho zpracování. V praxi to znamená, že při prodeji bytu jeho majitel písemně požádá Společenství vlastníků o vydání PENB. Může se stát, že se Vám Společenství písemně vyjádří, že PENB zhotovený nemá  (vždy požadujte písemné vyjádření). V takovém případě může majitel bytové jednotky PENB nahradit vyúčtováním dodávek energií pro příslušnou bytovou jednotku za poslední tři roky. POZOR! Na budovy se možnost nahrazení PENB vyúčtováním dodávek energií na poslední tři roky nevztahuje. U budov je nutné PENB vždy zpracovat. Pokud by se dodatečnou kontrolou zjistilo, že průkaz nebyl předán (a to i v případě, že ho kupující nepožaduje), vystavuje se prodávající pokutě až do 100.000,-Kč u fyzické osoby. Průkazy jsou evidovány v databázi, do které má ministerstvo přístup a je jednoduše dohledatelné, která nemovitost při prodeji tuto zákonnou povinnost splnila.

Prodávající také zodpovídá za uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech. To znamená, že již v momentě inzerování Vaší nemovitosti je potřeba třídu energetické budovy a ukazatele energetické náročnosti znát a v inzerci ji uvést.

KOHO  SE  VYPRACOVÁNÍ  PENB NETÝKÁ ?

Existují však výjimky, mezi které patří sezónní rekreační objekty, jejichž spotřeba energie nepřesahuje 25 % předpokládané spotřeby při celoročním užívání, budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší jak 50 m2 a také budovy, které byly postavené před rokem 1947 a u kterých nedošlo po roce 1947 k výrazné stavební úpravě (budova nesmí být rekonstruována z více jak 25%). Ovšem s absencí PENB musí v těchto případech kupující či nájemce písemně souhlasit. PENB není nutný ani v případě kulturních památek a budov nacházejících se v památkové rezervaci, budov využívaných pro náboženské účely a vojenských, průmyslových a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok. Výjimku mají také družstevní byty, v jejichž případě jde o prodej družstevního podílu, nikoli o prodej nemovitosti.

Jako jedna z mála kanceláří věnujeme pozornost i této problematice. Předcházíme tak možnému budoucímu riziku udělení pokuty vlastníkům nemovitosti. Spolupracujeme s odborníky, kteří zajistí na základě vaší stavební dokumentace a energetických nákladů budovy vypracování PENB. Pokud stavební dokumentaci nemáte, osobně provedou zaměření a v krátké době zajistí vypracování průkazu. Informace o předání PENB je zahrnuta i v kupní smlouvě tak, aby prodávající byli v budoucnu chráněni.

Problematika PENB není tak složitá, jak na první pohled vypadá a pokud máte nějaké nejasnosti, můžete se na mě s důvěrou obrátit.

Zdroj:

https://www.ceskestavby.cz/clanky/kdo-potrebuje-penb-proc-je-dulezity-a-kolik-stoji-30073.html

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406

Sdílejte tento příspěvek

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart