ČNB zasahuje do hypotečního trhu: Nová rozhodnutí a jejich vliv na finanční stabilitu

Česká národní banka (ČNB) nedávno oznámila klíčová opatření v oblasti finanční stability, která povedou ke změnám v hypotečním sektoru. Nová rozhodnutí, zejména týkající se ukazatelů LTV (Loan-to-Value) a DTI (Debt-to-Income), mají potenciál výrazně ovlivnit poskytování hypotečních úvěrů. Podívejme se na důležité informace, které vycházejí z nedávného jednání bankovní rady ČNB.

Omezení ukazatele LTV a deaktivace ukazatele DTI:

LTV (Loan-to-Value): LTV je finanční ukazatel vyjadřující poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou nemovitosti, která slouží jako zástava. Vyšší LTV znamená, že úvěr pokrývá větší část hodnoty nemovitosti.

DTI (Debt-to-Income): DTI je poměr mezi celkovým zadlužením žadatele o úvěr a jeho ročním čistým příjmem. Vyšší DTI může indikovat vyšší finanční zatížení žadatele.

ČNB ponechala nastavené horní hranice ukazatele LTV na 80 % a 90 % pro hypoteční úvěry. Současně rozhodla deaktivovat horní hranici ukazatele DTI od 1. ledna 2024. Doposud byla tato hranice 45%. Tato opatření mají za cíl regulovat poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti a zároveň minimalizovat rizika spojená s dluhovou zátěží žadatelů.

Sazba proticyklické kapitálové rezervy (CCyB):

Sazba CCyB udává, jakým procentem musí banky udržovat dodatečnou kapitálovou rezervu ve srovnání s jejich standardními kapitálovými požadavky.

Bankovní rada rozhodla ponechat sazbu proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 2 %. Tato rezerva slouží k posílení odolnosti bankovního sektoru vůči rizikům spojeným s výkyvy v úvěrové aktivitě. Snaha udržet tuto rezervu má za úkol zajistit, aby banky mohly i v období ekonomických turbulencí poskytovat úvěry.

Zátěžové testy a odolnost finančního sektoru:

Provedené zátěžové testy potvrdily, že finanční sektor v České republice zůstává odolný vůči nepříznivým ekonomickým vývojům. Tato zjištění poskytují ujištění o celkové stabilitě finančního prostředí v zemi.

Závěr:

Rozhodnutí bankovní rady ČNB o regulaci hypotečního trhu reflektuje snahu udržet rovnováhu mezi podporou dostupnosti úvěrů a prevencí systémových rizik. Zatímco omezení ukazatelů LTV a DTI mají potenciál ovlivnit dostupnost hypotečních úvěrů, zátěžové testy naznačují, že finanční sektor v zemi je dobře vybaven k odolání případným nepříznivým vlivům. Banky i žadatelé o hypotéky by měli sledovat dopady těchto opatření a přizpůsobit své strategie novým podmínkám na trhu.

Zdroj: ČNB

Sdílejte tento příspěvek

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart